Dra. Maria Paula Ferrari
Investigadora asistente
(a partir del 01/04/15)

 Dr. Juan Manuel Diez Tetamanti
Investigador asistente
(a partir del 01/04/15)